Comics (LGBTQ) (http://homosaurus.org/v2/comicsLGBTQ)
comicsLGBTQ
2019-05-14 07:04:07 UTC
2021-09-24 07:10:11 UTC
https://homosaurus.org/v3/homoit0000841

Hierarchy Display:

Fiction (LGBTQ)
Comics (LGBTQ)
LGBTQ cartoons
LGBTQ graphic novels
Lesbian comics
Gay comics
Bisexual comics
Transgender comics
Queer comics
LGBTQ manga


Other Formats: N-Triples, JSON-LD, Extended JSON, TTL, XML, MARC XML


Temporary Experimental Formats (includes language identifiers): N-Triples, JSON-LD, TTL